PAINKILLER 2

เตรียมสอบ TCAS 2 : สรุปเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Vocabulary & Writing skill

คอร์ส Painkiller 2 (เตรียมสอบ TCAS 2) 
สรุปเนื้อหาครอบคลุมทั้ง A-LEVEL และ TGAT

ชั่วโมงคอร์สเรียนประมาน 48 ชั่วโมง (รวมติวเสริม)
ชั่วโมงที่เรียนได้  55 ชั่วโมง อายุคอร์ส 6 เดือน จะนับจากวันที่อนุมัติให้เข้าเรียน


ซึ่งในคอร์สนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 : สรุปเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Vocabulary พร้อมแบบฝึกหัดจุใจที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี อีกทั้งยังมีการสรุปข้อสังเกต และสถิติการออกข้อสอบที่น่าใจ ไม่ว่าศัพท์ในข้อสอบจะยากแค่ไหน ถ้าผ่านเล่มนี้ไปได้ น้องๆเอาอยู่แน่นอน

ส่วนที่ 2 : สรุปเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Writing skill  พร้อมแบบฝึกหัดจุใจที่ใช้วัดผลประเด็นที่น้องๆต้องรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมคำอธิบายหลักการวิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียดยิบ  เน้นย้ำสิ่งที่น้องๆมักจะพลาดและเทคนิคฟาดคะแนน อีกทั้งยังมีการสรุปข้อสังเกต และสถิติการออกข้อสอบที่น่าใจ รับรองว่าหลังจากเรียนเล่มนี้จบ น้องๆจะเป็นเซียนข้อสอบพาร์ทนี้อย่างแน่นอน

พิเศษ!! ติวเสริมฟรี Word analysis (การวิเคราะห์คำ) และ Academic vocab (ศัพท์เชิงวิชาการ)

คอร์ส Painkiller 2 จะมีหนังสือ 2 เล่ม และเนื้อหาการเรียนดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 • เล่ม WORDSMITH 2
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Meaning in context
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Synonym in context
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Meaning recognition
  *หมายเหตุ: ควรผ่านการเรียนเล่ม WORDSMITH 1 ในคอร์ส Painkiller 1 มาก่อน
 • เล่ม BITTERSWEET
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Error detection
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Sentence completion
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Cloze/ Text Completion
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Paragraph writing
  - เทคนิคการทำข้อสอบ Paragraph organization
  *หมายเหตุ: สำหรับน้องๆ ที่อาจจะยังไม่เป๊ะหลักไวยากรณ์ แนะนำให้เรียนติวเสริม Minigram สรุปไวยากรณ์เฉพาะกิจ ในคอร์ส Painkiller 1 มาก่อน จะได้นำพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้ในคอร์สนี้

*คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5-6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-LEVEL และ TGAT ที่มีพื้นฐานไวยากรณ์พอสมควรหรือสามารถขอทำแบบทดสอบวัดระดับเบื้องต้นดูก่อนได้

เนื้อหาในคอร์ส PAINKILLER 2

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ :

คอร์สอื่นๆ ที่น่าสนใจ

PAINKILLER 3

4,390 ฿ จากราคา 6,200 ฿
เตรียมสอบ TCAS 3 : สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Reading skill & Speaking skill

PAINKILLER PACK 1-3

11,900 ฿ จากราคา 19,300 ฿
เตรียมสอบ TCAS แบบแพครวมคอร์ส PAINKILLER 1-3

GRAMMERRY+VOCABERRY

14,700 ฿ จากราคา 18,490 ฿
GRAMMERRY PACK  + VOCABBERRY PACK สรุปเนื้อหา Grammar ระดับ ม.ปลาย แบบครอบจักรวาล สรุปเนื้อหา VOCAB + แบบฝึกหัด

PAINKILLER 2

4,390 ฿ จากราคา 6,200 ฿
เตรียมสอบ TCAS 2 : สรุปเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Vocabulary & Writing skill

PAINKILLER 1

4,890 ฿ จากราคา 6,900 ฿
เตรียมสอบ TCAS 1 : เกริ่นนำโครงข้อสอบ + สรุปเนื้อหา Vocab + สรุป Grammar แบบรวบรัด