วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน

ขั้นตอนแรกสมัครสมาชิก

ขั้นตอนแรกสมัครสมาชิก

และเข้าระบบเพื่อสั่งซื้อ

เลือกคอร์สเรียน

เลือก
คอร์สเรียน

ที่ต้องการใส่ตะกร้า

ชำระเงิน

ชำระเงิน

ผ่าน QR Code หรือโอน
ผ่านบัญชีธนาคาร
ตามรายละเอียด
ในหน้าสรุปคำสั่งซื้อ

แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

เมื่อโอนชำระเงินเรียบร้อย
กรุณาอัพโหลดหลักฐาน
การโอน พร้อมกรอก
ข้อมูลของผู้เรียนเพิ่มเติม
โดยทางแอดมินจะ
ตรวจสอบและอนุมัติ
ภายใน 24 ชม.

รอข้อความยืนยันทางอีเมล

รอข้อความ
ยืนยันทางอีเมล

รอข้อความอนุมัติ
ทางอีเมลและสามารถ
เริ่มเข้าเรียนได้เลย