VOCABERRY 2

สรุปเนื้อหา VOCAB + แบบฝึกหัด เรียนรู้คำศัพท์กว่า 2,000-3,000 คำ  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-6 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

VOCABERRY 2
สรุปเนื้อหา VOCAB + แบบฝึกหัด เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.3-6 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

ชั่วโมงเรียนประมาณ 40 ชั่วโมง    13 ครั้ง     ครั้งละ 3-3.5 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่เรียนได้ 45 ชั่วโมง อายุคอร์ส 10 เดือน จะนับจากวันที่อนุมัติให้เข้าเรียน

เนื้อหาของคอร์ส VOCABERRY 1 และ VOCABERRY 2 นั้นไม่ซ้ำกัน แนะนำให้น้องๆ ลงให้ครบทั้ง 2 คอร์ส โดยสามารถลงเรียนพร้อมกัน หรือสลับก่อน-หลังกันได้

เรียนรู้คำศัพท์กว่า 2,000-3,000 คำ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุก จำง่าย ใช้ได้จริง ด้วยการสอนที่ไม่ได้เพียงแค่แปลความหมายของคำ แต่สอนให้น้องๆ เรียนรู้ธรรมชาติของการใช้คำนั้นๆ ผ่านประโยคตัวอย่างประกอบ เติมเต็มคลังคำศัพท์ให้แน่นปึ๊ก รับรองว่าน้องๆ จะต้องประทับใจตั้งแต่การเรียนในครั้งแรก

เนื้อหาในคอร์สเป็นการรวบรวมคลังคำศัพท์ที่น้องๆต้องรู้ ผ่านรูปแบบการสอนดังนี้

  • STRATEGIES FOR LEARNING AND REMEMBERING VOCABULARY: กลยุทธ์ในการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์              
  • VOCABERRY: เซ็ตคำ Synonym กว่า 100 เซ็ต จำง่าย มีประโยคตัวอย่างประกอบและออกสอบจริง           
  • WORD ANALYSIS: เชื่อมจุดร่วมของคำผ่าน Roots/ Prefixes / Suffixes จากคำหนึ่งคำ ได้คำเพิ่มเป็นร้อย    
  • MULTIPLE-MEANING WORDS: คำหลากความหมาย เช่น ‘address’ เมื่อเป็นคำกริยานั้น นอกจากแปลว่า ‘จ่าหน้าซอง’ แล้วยังแปลว่าอะไรได้อีกในบริบทอื่น?  ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้น้องๆ อ่าน passage ได้เข้าใจมากขึ้น

*ในคอร์สนี้มีหนังสือ 1 เล่ม จะจัดส่งออกภายใน 1-3 วันหลังมีการอนุมัติคอร์สเรียน


เนื้อหาในคอร์ส VOCABERRY 2

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ :

คอร์สอื่นๆ ที่น่าสนใจ

VOCABERRY PACK

7,790 ฿ จากราคา 8,990 ฿
VOCABERRY 1 + VOCABERRY 2

VOCABERRY 2

4,190 ฿ จากราคา 4,500 ฿
สรุปเนื้อหา VOCAB + แบบฝึกหัด เรียนรู้คำศัพท์กว่า 2,000-3,000 คำ  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-6 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

VOCABERRY 1

4,190 ฿ จากราคา 4,500 ฿
สรุปเนื้อหา VOCAB + แบบฝึกหัด เรียนรู้คำศัพท์กว่า 2,000-3,000 คำ  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-6 ที่ต้องการปูพื้นฐาน